Privacyverklaring

Ons doel

Ons doel is om u zo goed mogelijk te helpen met het vinden van uw ideale locatie voor uw meeting en event. Wij willen u gerichte en persoonlijke service aanbieden en u in contact brengen met uw ideale locatie daar hebben wij uw persoonsgegevens voor nodig. Wij zorgen er voor dat wij hierbij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is.

Wat zijn persoonsgegevens

Gegevens die u kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, email adres, telefoonnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt.

Gegevens van rechtspersonen (bedrijven) vallen niet onder de definitie van persoonsgegevens. Let wel, gegevens van personen die werken bij een rechtspersoon zijn wél persoonsgegevens. Denk hierbij aan uw zakelijk e-mailadres of rechtstreeks zakelijk telefoonnummer.

In deze privacyverklaring vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen wij nemen ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wanneer is het van toepassing

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die High Profile Locaties bv verwerkt van iedereen die contact heeft met het platform High Profile Locaties (hierna ‘platform’), zoals onze website bezoekers, (potentiele) zakelijke opdrachtgevers van meeting en events, locatiehouders en overige zakelijke contactpersonen.

Het platform omvat de volgende diensten:

 • Locaties.nl
 • Locaties iOS en Android app
 • LocatieMarkt.nl
 • Nieuwsbrief LocatieFlash
 • Persoonlijk Locatieadvies
 • LocatieOnderzoek
 • Jaarboek Locaties
 • Social media kanalen van Locaties.nl, GreaterVenues.com,  SchoolofVenues.com
 • GreaterVenues.com
 • Edities van ’t digitaal magazine GreaterVenues, zoals Greater Amsterdam
 • Inspirerendelocaties.nl
 • SchoolofVenues.com

Alle informatie hier hierna volgt is niet alleen van toepassing op één dienst, maar op al diensten. Voor alle diensten geldt één privacyverklaring

Op de informatie van een locatie presentatie (zoals omschrijving, prijzen, kenmerken en foto’s van een locatie) die een locatie of cateraar ter publicatie op het platform High Profile Locaties aanbiedt aan High Profile Locaties bv is deze privacyverklaring niet van toepassing.

Welke gegevens verzamelen we?

Zonder informatie kunnen we u niet helpen bij het vinden van de ideale locatie. Dus wanneer u het platform gebruikt, is er bepaalde informatie die wij vragen over u en uw wensen van uw (potentiele) locatie. Daarnaast verzamelen we ook informatie van uw computer, telefoon, tablet, of ander toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites en apps, waaronder het IP-adres, de browser die u gebruikt en klikgedrag.

Persoonsgegevens die wij van u krijgen
Dit zijn uw naam, geslacht, adres, email adres, telefoonnummer, eventdatum, voorkeuren en definitieve locaties en budgetten. U kan zelf beslissen om speciale verzoeken in te dienen voor uw (potentiele) locatie, zoals informatieaanvraag, offerte formulieren, optie/datum plaatsen, bezichtigingen plannen en zoekopdracht plaatsen. We moeten u erop wijzen dat het uw eigen verantwoordelijkheid is dat uw collega waarvan u persoonsgegevens heeft verstrekt zich hiervan bewust is en begrijpen en accepteren hoe High Profile Locaties bv hun informatie gebruikt (zoals beschreven in deze Privacyverklaring).

Persoonsgegevens die wij automatisch verzamelen
Wij verzamelen ook informatie van uw computer, telefoon, tablet, of ander toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites en apps, waaronder het IP-adres, de internetbrowser, de datum en tijd waarop u toegang hebt gehad tot onze sites en apps en informatie over het besturingssysteem van uw computer, zoals de versies van de applicatie en uw taalinstellingen, maken hier allemaal deel van uit. We verzamelen ook informatie over uw klikgedrag en welke pagina’s aan uw worden getoond. Als u gebruik maakt van een mobiel toestel verzamelen we gegevens over uw toestel, apparaat-specifieke instellingen en eigenschappen, en andere systeemactiviteiten. Deze apps en mobiele websites verwerken de persoonsgegevens die u ons geeft op dezelfde manier als onze website, en u kan de locatiediensten gebruiken om een locatie in de buurt te vinden. In het cookieverklaring kan u lezen op welke wijze deze gegevens verkregen en verwerkt worden.

Persoonsgegevens die wij van anderen krijgen
Wij ontvangen ook gegevens van andere zakenpartners. Alle informatie die we van hen ontvangen, kan gecombineerd worden met informatie die door u verstrekt is. Van een locatie horen wij wat de reservering geworden is en wanneer die plaatsvindt. Wij willen natuurlijk beide weten of de zoektocht naar de locatie gelukt is. Van ons onderzoeksbureau horen wij u wensen en eisen m.b.t. de locatie voor uw meeting en event.

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens

Wij willen jou in contact brengen met potentiele locaties. Dit is ook immers onze toegevoegde waarde waarom jij onze diensten gebruikt. Zonder informatie van persoonsgegevens kunnen we u niet helpen bij het vinden van de ideale locatie.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om contact met u op te kunnen nemen en om u op de hoogte te houden van de nieuwste deals en speciale aanbiedingen en andere producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

Daarnaast willen wij ervoor zorgen dat uw zoektocht gebruiksvriendelijke verloopt en dat het op uw wensen is afgestemd vandaar al die cookies.

Een cookie is een tekstbestand die een website lokaal op u computer plaatst. Door deze cookie kan de website bijvoorbeeld gebruiksinformatie onthouden of bij een volgend bezoek de website sneller laden.

Hoe wij persoonsgegevens kunnen delen

We geven uw gegevens alleen door aan andere zakenpartners als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze zakenpartners: uiteraard met de locaties zelf, zij moeten u natuurlijk verder kunnen helpen met uw aanvraag, een offerte of bezichtiging. Dit is cruciaal van wat wij doen. IT-dienstverleners waaronder internetbureaus, hostingproviders, data bewerkingspartijen en onderzoeksbureau, die een jaarlijks onderzoek doet om zo meer inzicht in de markt te geven. Wij maken met deze zakenpartners duidelijke afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Alleen voor het uitvoeren van de gevraagde dienst mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk van wat nodig is voor onze dienstverlening. Als wij vanuit onze wettelijke verplichtingen gegevens langer dienen te bewaren, dan zullen we dat doen.

Welke rechten heb ik m.b.t. uw persoonsgegevens

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van uw rechten gebruik te maken kan u contact met ons opnemen via privacy@locaties.nl

Informatie en inzage
Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie
Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking
Heb jij het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kan u die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet)
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid
Dit is een nieuw recht onder de AVG om persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Beveiliging

Alle gegevens die u via de sites van het platform High Profile Locaties uitwisselt, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol. Gegevens die u achterlaat door het invullen van een formulier, worden opgeslagen in de database van ons CRM systeem. De data wordt opgeslagen in de EU conform de actuele wetgeving en overeenkomstig de ISO27001 norm.

Websites van derden

Als u via een hyperlink of I-frame op het platform High Profile Locaties terecht komt of op de website van een ander (voornamelijk locaties) dan geldt deze privacyverklaring niet voor uw bezoek aan die website. Wij adviseren om de privacyverklaring van de websites van deze derden goed door te nemen

Wie is verantwoordelijk voor u gegevens

High Profile Locaties bv
Franz Zieglerstraat 34AB
1087 HN Amsterdam
020 398 1585
KvK-nummer: 30126283

Voor vragen mail: privacy@locaties.nl

Aanpassen privacy statement

Wij kunnen de privacyverklaring eens in de zoveel tijd aanpassen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wat belangrijk is om te beseffen, is als u het niet eens bent met deze privacyverklaring, dan dient u geen gebruik meer te maken van onze diensten.

Als u akkoord gaat dan is het vinden van uw ideale locatie nog nooit zo makkelijk en leuk geweest.

Veel plezier en succes met de zoektocht en laten wij samen bijzondere en inspirerende locaties ontdekken.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2018, 17.15 uur